Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου είναι πρωτίστως η αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την αναγωγή της σε ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μέσα από την συνέργεια με τις υπόλοιπες Δομές (Γ.Δ., Μ.Κ.Ε. και Δ.Α.ΣΤΑ.) καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)  Ιονίου Πανεπιστημίου και τις υπόλοιπες Δομές, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΠΑ έχει ήδη εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα στο ΙΠ, αλλά σε εκείνη την Α΄Φάση Υλοποίησης (2000-2006) μετείχαν μόνο τα 3 από τα 6 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Η σωρευμένη εμπειρία και οι βελτιωμένες διοικητικές δομές προσδίδουν στην παρούσα προσπάθεια  μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια για την ποιοτική της βελτίωση. Τέλος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.