Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναπλ. Καθ. Σταύρος Κάτσιος, Αντιπρύτανης  Ι.Π.

Aκαδημαϊκός Προϊστάμενος
Αναπλ. Καθ. Γρηγόριος Ψαλλίδας

Εποπτεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Επικ. Καθ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Στέλεχος Διοίκησης
Αντωνέλλα Βλάσση

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων
Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Τεχνική Υποστήριξη
Σπύρος Βούλγαρης