Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013 (10/6/2013)

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» διοργανώνει το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation) από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Με την πραγματοποίηση του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την επικοινωνία και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και διακεκριμένων Έλληνων επιστημόνων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr , http://www.demokritos.gr

3ο Πανελλήνιο Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μηχανική Μάθηση (HAISS 2013 - Learning), τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 26-30 Αυγούστου (1/6/2013)

To τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μηχανική Μάθηση (HAISS 2013 - Learning), υπο την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στον Τομέα της Εκπαίδευσης, που υλοποιεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του ROEHAMPTON της Μεγάλης Βρετανίας (7/6/2013)

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του ROEHAMPTON της Μεγάλης Βρετανίας, υλοποιεί για το έτος 2013-14 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (διετές, part time, αυτοχρηματοδοτούμενο) στον Τομέα της Εκπαίδευσης (Επιστήμες της Αγωγής) (Φ.Ε.Κ. 1361/τ. Β’/1-8-07, Φ.Ε.Κ. 2051/τ. Β΄/24.9.2009). Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, απονέμεται το δίπλωμα MA in Education (Education Sciences).

Tο πρώτο BlueHackathon, 1 και 2 Ιουλίου 2013, στο Ηράκλειο Κρήτης (1/6/2013)

Η Agro-KnowTechnologies σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τον Θαλασσόκοσμο (Cretaquarium) διοργανώνουν στις 1 και 2 Ιουλίου 2013 το πρώτο BlueHackathon, στο Ηράκλειο της Κρήτης.