Πιλοτική λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου «Forum Συνεργασίας ΤΕΙ – ΑΕΙ για τις δράσεις των ΔΑΣΤΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου «Forum Συνεργασίας ΤΕΙ – ΑΕΙ για τις δράσεις των  ΔΑΣΤΑ»,  o οποίος  αποτελεί  μια καινοτόμο πρωτοβουλία των εκπροσώπων των ΔΑΣΤΑ  όπως  ορίστηκε  στη  συνάντηση Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011.

1η Συνάντηση Δ.Α.ΣΤΑ. στο Βόλο

Η πρώτη Συνάντηση Εργασίας των εκπροσώπων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2011, στο Βόλο και σε αυτή έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι της Δ.Α.ΣΤΑ. Ιονίου Πανεπιστημίου.