ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΚΕ (23/4/2013)

Σεμινάρια - Επίσκεψη στο Μουσείο Καποδίστρια 22-23 Απριλίου 2013, Κέρκυρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης (11/4/13)

Αξιότιμοι Κύριοι/ Κυρίες,
Σας ενημερώνουμε για την επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Sustainability and Green Economy. Concepts, evidence and policy design (11/4/13)

The International Hellenic University School of Economics & Business Administration

is privileged to invite you to an event titled

Sustainability and Green Economy. Concepts, evidence and policy design

on

Friday, 12th April 2013, at Room A1, at 16:00

GREEK INNOVATION EXPO 2013

Η SHAPE EXPO MANAGEMENT και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»διοργανώνουν την πανελλαδική πολυήμερη Εκδήλωση Καινοτομίας:
GREEK INNOVATION EXPO 2013
Research - Design - Technology - Innovation
exhibition, workshops, b2b meetings, conference
Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2013.