ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (11-10-2013)

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνουν μια Επιμορφωτική και Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα "Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων", στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων ΔΒΜ «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων» και «Training of Cultural Mediators utilising new Social Networking Software «(SONETOR)».  Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» (στην οδό Ρήγα Φεραίου 106), στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2013 (ώρες εγγραφών: 09.00 - 09.30).

 


Αναλυτικότερα, στη συνάντηση θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην Εθνική Πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση καθώς και τον τρόπο σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Δια Βίου Μάθησης. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του έργου SONETOR δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικά με την διαπολιτισμικότητα.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο αυτής της επιμορφωτικής συνάντησης, στόχος μας είναι να συζητηθούν μέσα από διάφορες ομάδες εργασίας, θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες τοξικών ουσιών, μετανάστες και Ρομά), στη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και στην ανάπτυξη περιφερειών και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς, φορείς Δια Βίου Μάθησης και ενήλικες γενικότερα, που έχουν γνώσεις και εμπειρίες στα ζητήματα που θα αναφερθούν.

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τις δύο ημέρες της επιμορφωτικής συνάντησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2610 367 713, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς και στο τηλ. 213 1311652-655, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .