Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013 (10/6/2013)

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» διοργανώνει το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation) από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Με την πραγματοποίηση του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την επικοινωνία και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και διακεκριμένων Έλληνων επιστημόνων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://www.demokritos.gr