Σεμινάρια από το medialab του Ε.Μ.Π.

Παρακολουθήστε τα νέα σεμινάρια υψηλής ποιότητας του medialab, με ειδικές τιμές για τους κατόχους κάρτας ανεργίας

•    Αποκτήστε εξειδίκευση στο αντικείμενο εργασίας σας
•    Ενδυναμώστε το βιογραφικό σας κάνοντάς το πιο ανταγωνιστικό

Κατηγορίες:

  • Web Design & Web Programming
  • Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου
  • Λογισμικό και Προγραμματισμός
  • Ψηφιακή Σχεδίαση για Μηχανικούς
  • Στατιστικές Εφαρμογές & Ανάλυση Δεδομένων

Διαβάστε λεπτομέρειες