Ημερίδα «Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου»

Διοργανώθηκε Διατμηματική Ενημερωτική Ημερίδα «Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου», στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Ι του Τμήματος Ιστορίας, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.00.