Ενημερωτική Ημερίδα 18-01-12

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα διεξήχθη υπό την αιγίδα του Αντιπρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου και Επιστημονικού Υπευθύνου της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)» του Ι.Π., Αναπλ. Καθ. Σταύρου Κάτσιου Ημερίδα Ενημέρωσης της Δ.Α.ΣΤΑ. με τίτλο «Δράσεις Συνεργασίας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με Φορείς Απασχόλησης».

Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου μας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει και υποστηρίζει 3 Πράξεις: Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτική Άσκηση του Ι.Π., οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική διασύνδεση και στην αμοιβαία συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υπό διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας, το ενημερωτικό δελτίο, η αφίσα της εκδήλωσης, καθώς και οι παρουσιάσεις των ομιλητών:

Χαιρετισμοί & Παρουσίαση της Δ.Α.ΣΤΑ. Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ)
Σ. Κάτσιος, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. ΙΠ

Δικτύωση - Συνεργασία - Καινοτομία: Δράσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. στον τομέα της Απασχόλησης
Α. Φλώρος, Επίκ. Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Προϊστάμενος Δ.Α.ΣΤΑ. ΙΠ

Πληροφοριακές Υποδομές Δ.Α.ΣΤΑ. ΙΠ
Π. Κουρουθανάσης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΙΠ

Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου: Δραστηριότητες 2011-2012
Ν. Κανελλόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΙΠ

Προωθώντας την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Α. Πατέλη, Λέκτορας, Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΙΠ

Η Συμβουλευτική ως εργαλείο υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας

Ι. Δεληγιάννης, Λέκτορας Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας ΙΠ