Θεσμική Οργάνωση και Λειτουργία

Η λειτουργία της Δ.Α.ΣΤΑ. θα υποστηριχθεί θεσμικά με την συγκρότηση τριών Επιτροπών:

α) της Συντονιστικής Επιτροπής Δ.Α.ΣΤΑ

β) της Ιδρυματικής Επιτροπής Δ.Α.ΣΤΑ

γ) της Συμβουλευτικής Επιτροπής

H λεπτομερής καταγραφή του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των παραπάνω Επιτροπών θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Επιτροπών και της Δ.Α.ΣΤΑ. Παράλληλα, η διοικητική, λειτουργική και τεχνικής φύσεως υποστήριξη της Δ.Α.ΣΤΑ. θα πλαισιωθεί από την Υποστηρικτική Μονάδα Δ.Α.ΣΤΑ.