Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.Α.ΣΤΑ. θα περιλαμβάνει τρία διακριτά υποσυστήματα. Κάθε υποσύστημα θα υποστηρίζει τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των στόχων των δομών που υποστηρίζει η Δ.Α.ΣΤΑ., δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και την Πρακτική Άσκηση. Το ΟΠΣ της Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. απευθύνεται σε φοιτητές/ αποφοίτους του πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ, εργοδοτικούς φορείς και, δυνητικά, σε άλλες ομοίου σκοπού δομές ελληνικών ή διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Το ΟΠΣ της Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. αναπτύσεται από κατάλληλα στελεχωμένη ομάδα, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ΟΠΣ θα περιλαμβάνει μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που άπτονται της υποστήριξης του Γραφείου Διασύνδεσης, της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και της Πρακτικής Άσκησης, ενώ θα παρέχεται αμφίδρομη και ασφαλής πρόσβαση στην αποθηκευμένη πληροφορία της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ.

Πιο συγκεκριμένα, το ΟΠΣ της Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. επιδιώκει να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών του σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα, ώστε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην επαγγελματική τους εξέλιξη και αποκατάσταση.

Παρέχει στους χρήστες, κυρίως τις παρακάτω προηγμένες πληροφοριακές υπηρεσίες:

  • έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις σε επαγγελματικά και εργασιακά θέματα
  • άμεση πληροφόρηση για σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη
  • πρόσβαση σε επίκαιρα άρθρα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την καλλιέργεια καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
  • ενημέρωση για προκυρήξεις νέων θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης, αλλά και θέσεων απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα,
  • επικαιροποίηση και κατάθεση βιογραφικού στις ανοικτές θέσεις, επιταχύνοντας την επιλογή και την έναρξη επαγγελματικής σχέσης και
  • forum δημιουργικής συζήτησης πάνω σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα.


Το ΟΠΣ είναι online και διαθέσιμο για καταχωρήσεις από το Μάρτιο του 2012.