Δ.Α.ΣΤΑ.

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Δ.Α.ΣΤΑ.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου μας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει και υποστηρίζει 3 Πράξεις: Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτική Άσκηση του Ι.Π., οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική διασύνδεση και στην αμοιβαία συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υπό διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία.

Additional information